بازدید ریاست محترم اصناف شهرستان اشتهارد به همراه ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت شهرستان اشتهارد از واحد تولیدی صنعتی شرکت کیمیاگران مکران البرز در سال 1400 که به فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری (امام خامنه ای ) سال تولید – پشتیبانی ها و اشتغال زدایی ها نامیده شده است انجام شده و در این مراسم بازدید جناب آقای مهندس ناصر موصلی مدیر عامل شرکت و نیز جناب آقای دکتر محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان به ارائه گزارش و عملکرد این واحد صنفی پرداختند.