نام: محمد
نام خانوادگی : میرزایی
سن۱۳۶۲/۴/۲۶
قد: ۱۹۷
وزن: ۱۰۰
محل تولد: تهران
ساکن : استان تهران
سابقه بازی:چند قهرمانی لیگ تهران /۲قهرمانی۲نایب قهرمانی دسته۲کشور/۱مقام سومی دسته۱کشور/۲قهرمانی کارگران کشور/۲مقام سومی کارگران کشور

سابقه فعالیت در بسکتبال ۳نفره:
🥇کسب 5 مقام قهرمانی
🥈کسب 2 مقام نائب قهرمانی
🥉کسب 4 مقام سومی