نام : مجید
نام خانوادگی : شوندی
سن : 31
قد : 191
وزن : 80
محل تولد : کرج
ساکن : کرج

سابقه های بازی :: هفت سال در لیگهای یک ، دو ، و زیرگروه کشور
هشت سال در لیگهای استانی تهران،البرز

سابقه فعالیت در بسکتبال 3 نفره :
🥇کسب7 مقام قهرمانی
🥈کسب 2 مقام نائب قهرمانی
🥉کسب 3 مقام سومی